Olika typer av vikingasmycken

Det finns många olika vackra vikingasmycke. Här nedan listar vi några av de vanligaste symbolerna så man vet vad man skall leta efter när man ska köpa vikingasmycken.

Torshammare

Torshammaren är kanske det absolut vanligaste vikingasmycket. Det har en historisk bakgrund och bars av vikingar från omkring år 1000. Torshammaren som smycke var ett svar på att fler övergick till kristendomen och började bära kors, torshammaren visade att man höll kvar vid asatro.

Björnar, vargar, svin och bärsärkarsmycken

En bärsärk var en vikingakrigare som slogs i en typ av transliknande tillstånd. De var iklädda djurhudar från björn, varg eller vildsvin. Djuret som de hade på sig symboliserade djuret från vilka de fick kraft från. Det engelska ordet berserk översätts relativt ordagrant där ber står för bear, alltså björn och serk står för shirt på svenska skjorta eller särk. Man tror att bärsärkar följde en typ av animism som fanns inom asatron.

Valknut

Valknuten består av tre sammanlänkade trianglar och kallas även för den slagnes hjärta, Valas hjärta eller Odens knop. Symbolen är mycket gammal och återfinns redan på 600-talet. Valknuten är vanlig inom all nyhedendom.

Yggdrasil

Inom asatron är yggdrasil världsträdet. I kronan, i de tre rötterna och under trädet lever jättarna, gudarna, människorna och de andra väsen som finns inom asatron. Att ha ett världsträd är inte unikt för asatron utan finns även i Persisk tradition och inom Mayansk mytologi.

Odens spjut - Gungner

Oden har många symboler, däribland spjutet gungner som sades aldrig missa sitt mål. Guden Oden var den visaste av asagudarna och Tors far. Han förknippas med läkekonsten och skriftspråket i form av runor. Oden är också guden för död och krig inom asatron. Andra symboler som man kan bära för att anknyta till oden är exempelvis korpar då det syftar på hans två korpar Hugin och Munin.

Runor

Det skriftspråk som vikingarna använde kallas för runor. Runor började användas innan vikingatiden runt år 100 och är troligen inspirerat av något annat av de klassiska skriftspråk som grekiska eller latinska. Det finns flera olika runskrifter då runor användes under lång tid och över hela nord- och västeuropa. Runskriftens alfabetet utvecklades åt olika håll under olika tidsepoker och på varierande geografiska platser, precis som nu. Det kan därför vara svårt att fastslå exakt vad en runa betyder, mycket kommer an på vart någonstans den hittades och till vilken epok den dateras.

23 Oct 2022